آدرس بيمارستان

تهران، بزرگراه صدر، غرب به شرق، بعد از بلوار کاوه ،خروجی منظریه کلاهدوز، خ شهید برادران رحمانی، نبش بن بست دلپذیر

كدپستي: 1939971193