13 بهمن 1401 02:14

ارتقاء سيستم برق اضطراري (UPS) بيمارستان روانپزشكي صدر

در سال جاري با توجه به الكترونيكي شدن نسخه ها به منظور ارائه خدمات به مراجعين حتي در هنگام قطعي برق ، نياز به برق اضطراري بسيار ضروري تر از قبل شده لذا اين بيمارستان به منظور افزايش رضايتمندي مراجعين اقدام به ارتقاء سيستم برق اضطراري (UPS) بيمارستان روانپزشكي صدر نموده است.

در تاريخ 1401/07/26 با همكاري واحد تاسيسات اين مجموعه باتري هاي مربوط به سيستم برق اضطراري (UPS) بيمارستان روانپزشكي صدر با باتري هاي جديد تعويض شد. بدين ترتيب توان برق اضطراري مجموعه نسبت به قبل افزايش چشمگيري پيدا نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *