واحد اورژانس

واحد اورژانس بيمارستان روانپزشكي صدر به صورت 24 ساعته آماده خدمت رساني به مراجعين محترم مي باشد.

انجام اقدامات اولیه و حیات بخش در اتاق احیای قلبی و ارائه خدمات پرستاری براساس استانداردهای سازمان نظام پرستاری و ارائه پکیج آموزشی پس از ترخیض بیماران و پیگیری درمان آن ها با ارائه تلفن مشاور در این واحد انجام می شوند.

بخش اورژانس : این بخش با 4 تخت فعال وظیفه بستری نمودن بیماران حاد مراجعه کننده به اورژانس و ویزیت بیماران سرپایی روانپزشکی را دارد که با مراقبت های پزشکی و پرستاری و پس از بررسی اولیه و ثبات نسبی بیمار ، به بخش بستری ارجاع داده می شوند .

برخورداري از اتاق مجزای CPR  ایزوله  ، حضور 24 ساعته آمبولانس  مجهز به سرویس دهی خدمات ویژه (CCU,ICU) جهت انتقال بیماران به سایر مراکز درمانی و پاراکلینیک و همچنین انتقال بیماران بیمارستان به بخش اورژانس جهت پیگیری درمان همچنين  حضور 24 ساعته پزشک مقیم اورژانس از مزیت‌های نسبی این واحد می باشند.این واحد به صورت 24 ساعته و با کادری مجرب آماده ارائه خدمات درمانی به مراجعین محترم می ‌باشد .