تجهيزات پزشكي

مسئول واحد : الهه زين العابديني

شماره مستقیم : ۷۵۹۲۶ داخلي ۲۳۵

موقعیت : ساختمان كاردرماني طبقه زير همكف

ساعت حضور در بیمارستان: 

 شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ لغایت 15:30 

خدمات تجهیزات پزشکی :

فلسفه وجودی واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان روانپزشكي صدر، با توجه به جایگاه نظام سلامت جامعه، پاسخگویی کامل به نیازهای منطقی پزشکان، کاربران تجهیزات پزشکی و بیماران محترم، با بالاترین کیفیت استانداردهای بین المللی و استانداردهای داخلی، در حداقل زمان و هزینه، با بهره گیری از مجربترین، معتبرترین و فعال ترین نیروهای تخصصی می باشد. تا خدمات درمانی با بیشترین صحت، دقت و اطمینان محقق گردد.

استفاده از نرم افزار HISدر نگه داشتن اصولی و منطقی تجهیزات پزشکی بیمارستان از نقاط قوت این واحد محسوب می گردد .

واحد تجهیزات پزشکی تلاش خود را به کار می بندد تا با تکیه بر دانش تخصصی و نهایت کیفیت و صحت، خدمات دور از انتظار و منحصر به فرد در کشور را به کاربران تجهیزات پزشکی و نتیجتاً به بیماران محترم ارائه نمائیم .