ترخيص و بيمه گري

مسئول واحد : مائده طالبلو

شماره مستقیم : ۷۵۹۲۶ داخلي 240

موقعيت: ساختمان مالي طبقه دوم

ساعت حضور در بیمارستان: 

 شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ لغایت 15:30 


• واحد ترخیص از زمان اعلام کتاب ارزش نسبی کلیه صورتحساب بیماران را براساس کتاب فوق محاسبه کرده است ؛و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به ترخیص بیماران اقدام می نماید .

• با توجه به اینکه بعضی از بیمه ها معرفی نامه تحت وب صادر می شود پرسنل پذیرش این کار را درهنگام پذیرش انجام داده و دیگر نیاز به مراجعه همراه بیمار به سازمان های بیمه گری نیست .

• هماهنگی واحد ترخیص با واحد پذیرش و تکمیل فرم توسط همراه بیمار جهت تهیه مدارک بیمه ای برای بیماران آزاد جهت دریافت هزینه های بیمارستانی .

• ارسال سریع اسناد بیماران بیمه ای به مراکز بیمه جهت استفاده بیماران از دریافت هزینه بیمه پایه و جهت جبران هزینه پروتز و استنت و دریچه .

• هماهنگی تلفنی پرسنل ترخیص با سازمان های بیمه جهت اصلاح معرفی نامه ها .