راهنماي ملاقات

الزامات ملاقات در بيمارستان روانپزشكي صدر  

1)     جهت سهولت ارتباط بيماران با خانواده خود، امكان استفاده از تلفن هاي مستقر در داخل بخش و حياط بيمارستان به صورت 24 ساعته فراهم گرديده است.

2)     لازم است ملاقات كنندگان از مراجعه به بيمارستان در خارج از ساعات كاري و بدون هماهنگي با واحد مددكاري خودداري نمايند.

3)     ملاقات بيمار با افراد فاميل درجه يك (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر ، فرزندان) و قيم قانوني امكان پذير مي‌باشد.

(در صورت لزوم، احراز هويت نامبردگان با تائيد انتظامات/مددكاري مي‌باشد)

4)     در صورتيكه مراجعه كننده جهت ملاقات با بيمار از افراد نامبرده (در رديف 3) نباشد در صورت تائيد مددكاري مي‌تواند با بيمار ملاقات داشته باشد.

5)     به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر(شناسنامه / كارت ملي / گواهينامه و…) نزد ملاقات كنندگان (جهت ارائه به واحد انتظامات) الزامي مي‌باشد.

6)      هر يك از زوجين جهت ملاقات همسرشان حتما بايد شناسنامه همراه داشته باشد

7)     مدارك شناسايي ملاقات كنندگان توسط پرسنل انتظامات درب ورودي كنترل شده

8)     پس از بررسي مدارك شناسايي ملاقات كننده، يك نفر از پرسنل انتظامات از درب ورودي تا اتاق مددكاري و پس از زمان ملاقات تا درب اصلي بيمارستان ايشان را همراهي مي‌نمايد.

9)     در صورتيكه (به هر دليلي) بيمار ممنوع الملاقات مي ‌باشد، بخش مربوطه پس از دريافت دستور كتبي از روانپزشك معالج، مراتب را از طريق واحد پرستاري به اطلاع واحد انتظامات ورودي برساند.

10) اگر بيمار در هنگام ملاقات دچار بي‌قراري و پرخاشگري و يا علائمي نظير تشنج، ضعف و بي حالي و كاهش سطح هوشياري گردد، ملاقات كنندگان بايد فورا به واحد پرستاري اطلاع رساني نمايند.

11) جهت پيشگيري از فرار بيماران كليه ملاقات ها در اتاق محصور مددكاري و تحت نظارت پرسنل مددكاري انجام مي‌گردد.

12) بيماراني كه با دستور قاضي و مراجع قضايي از طريق ندامتگاه بستري مي‌شوند و تحت الحفظ مي‌باشند ملاقات با اخذ دستور مقام قضايي ارجاع دهنده و با نظارت مامورين سازمان زندان‌ها انجام مي‌شود

13) بيماراني كه به علت اخلال در نظم عمومي جامعه يا بنا به درخواست استمداد خانواده با دستور قضايي و از طريق نيروي انتظامي و به همراه مامور كلانتري بستري مي‌شوند و تحت الحفظ نيستند تعيين تكليف امكان انجام ملاقات با روانپزشك معالج مي‌باشد.

14) به همراه داشتن موبايل در بخش توسط بيمار ممنوع است . دادن تلفن همراه ملاقات كننده به بيمار و يا برقراري تماس تلفني براي ساير بيماران ممنوع است.

15) هرگونه فيلم برداري و عكسبرداري از داخل بخش و ساير بيماران ممنوع بوده و پيگرد قانوني دارد.

16) دادن وسايل تيز و برنده و خطرناك (لوازم شكستني نظير ليوان و آيينه)، (لوازم آتش زا نظير فندك و كبريت) و مواد مخدر و مشروبات الكلي و هرگونه دارو به بيمار، هنگام ملاقات ممنوع است.

17) دادن هرگونه مواد خوراكي، سيگار، پول نقد از طريق ملاقات كننده به بيماران ممنوع است.

18)  ملاقات كنندگان از دادن توصيه‌هاي درماني و دارويي به بيماران اجتناب نمايند.

19) لازم است ملاقات كنندگان در برقراري ارتباط با كاركنان بيمارستان از توهين و بي‌احترامي خودداري نموده و قوانين بيمارستان را رعايت نمايند.

20) درصورتي كه ملاقات كنندگان با توجه به موقعيت شغلي خود داراي بي‌سيم و اسلحه يا دستبند باشند قبل از ملاقات بايد اين وسايل را طبق مقررات تحويل واحد حراست نمايند.

21) بعد از پايان ملاقات پرسنل واحد انتظامات موظف به بازديد بدني بيمار از نظر به همراه داشتن مواد مخدر و وسايل خطرناك جهت حفظ امنيت و سلامت بيماران مي‌باشد.

 

22) حفظ شئونات اسلامي در محيط بيمارستان توسط ملاقات كننده الزامي است.