پذيرش

مسئول واحد : مريم صلاحي 

شماره تماس مستقيم :   75926  داخلي 225 

موقعیت طبقه همكف قسمت ورودي نگهباني

ساعت حضور در بیمارستان: 

 شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ لغایت 15:30


 خدمات پذیرش ، ترخیص و بیمه گری :

 این بخش  مسئول پذیرش بیماران بستری ، تشکیل پرونده بر اساس نوع درخواست خدمت و هماهنگ کننده پذیرش بیمار بستری می باشد. این بخش از طریق واحد انفورماتیک به سیستم HIS متصل بوده که درطول دوره درمان کلیه فعالیت های انجام شده به همراه لیست دارویی بصورت لحظه ای  در صورتحساب بیمار ثبت می گردد که این امکان مدت زمان ترخیص بیمار را به حداقل کاهش داده است. از دیگر فعالیت های این بخش هماهنگی واحد ترخیص برای بیماران در زمان ترخیص می باشد که با هماهنگی با واحد مدارک پزشکی در صورت نیاز ارسال مدارک به بیمه این مهم صورت می پذیرد. همچنین بیمارستان با بیمه هایی چون بیمه سلامت ،‌تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح ، بيمه تكميلي دي و … طرف قرار داد می باشد ساعت کار این واحد به صورت 24 ساعته و شبانه روزي مي باشد می باشد .