چشم انداز بيمارستان

بیمارستان روانپزشکی صدر در نظر دارد با بهره گیری از تمامی امکانات و منابع در اختیار خصوصا سرمایه ارزشمند اعتبار ، پزشکان فرزانه و کار کنان توانمند و متخصص و تلاش به جایگاه ذیل دست یابد :

اخذ جايگاه برتر بيمارستان هاي فوق تخصصي روانپزشکی  بنياد شهيد و امور ايثارگران