برگزاري مراسم به مناسبت بزرگداشت روز حراست و فناوري اطاعات بيمارستان روانپزشكي صدر

در تاريخ  1403/04/24  به منظور بزرگداشت  روز حراست و فناوري اطاعات مراسمي در دفتر رياست بيمارستان روانپزشكي صدر برگزار گرديد. طي اين مراسم دكتر ندا ضياء بشرحق از زحمات شبانه روزي و بي دريق پرسنل محترم انتظامات‌ به منظور پيشبرد اهداف بيمارستان و خدمات رساني مداوم  به جانبازان معزز بستري تقدير بعمل آوردند.     […]

برگزراي مراسم تقدير از آقاي عباس زاده به مناسبت روز پشتيباني

در تاريخ 1403/04/06 مراسمي به منظور بزرگداشت روز پشتيباني در دفتر رياست بيمارستان برگزار گرديد. طي اين مراسم سركار خانم دكتر ندا ضياء بشرحق ضمن تبريك اين روز از زحمات خالصانه آقاي نعمت عباس زاده مسئول پشتيباني بيمارستان تقدير و تشكر بعمل آوردند.    

بازديد دكتر بشارتي منش مدير اطلاعات سلامت شركت متد از بيمارستان روانپزشكي صدر

در مورخ 1403/03/08  سركار خانم دكتر مريم بشارتي منش مدير اطلاعات سلامت شركت متد، به همراه كارشناس محترم خانم صدر  از بيمارستان روانپزشكي صدر با هدف بررسي مصرف دخانيات بيماران بستري بازديد بعمل آوردند.                

بازديد سرزده كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور از بيمارستان روانپزشكي صدر

در مورخ 1403/02/26 كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور به صورت سرزده از بيمارستان روانپزشكي صدر بازديد بعمل آوردند. طي اين بازديد كارشناسان محترم اقدام به نظر سنجي بيماران از وضعيت ارائه خدمات از اين بيمارستان نمودند كه جانبازان معزز بستري ضمن اعلام رضايت از كيفيت خدمات از زحمات پرسنل بيمارستان روانپزشكي صدر تشكر نمودند.   […]

برگزاري مراسم تقدير از واحد مدارك پزشكي به مناسبت روز اسناد و مدارك پزشكي

در مورخ 1403/02/17 سركار خانم دكتر ضياء بشرحق رياست محترم بيمارستان به مناسبت بزرگداشت روز اسناد و مدارك پزشكي از مسئول واحد مدارك پزشكي بيمارستان روانپزشكي صدر سركار خانم صلاحي و همكاران ايشان بازديد نموده و از زحمات اين بزرگواران  تقدير و تشكر  بعمل آوردند.          

بازديد جناب آقاي دكتر ترابي و سركار خانم دكتر بشارتي منش مصادف با روز كارگر

در مورخ 1403/02/11 جناب آقاي دكتر سيد حسين ترابي سرپرست مديريت نظارت تخصصي  و سركار خانم دكتر بشارتي منش مدير خدمات سلامت شركت متد مصادف با روز كارگر از بخش بستري و پرسنل بيمارستان روانپزشكي صدر بازديد بعمل آوردند. طي اين بازديد وضعيت داروهاي ترالي، خدمات رساني به جانبازان معزز بستري مورد بررسي قرار گرفت.در […]

برگزاري مراسم تقدير از روانشناسان بيمارستان روانپزشكي صدر

در مورخ 1403/02/09 مراسمي جهت تقدير از روانشناسان بيمارستان روانپزشكي صدر به مناسبت روز روانشناس و مشاور در دفتر رياست بيمارستان برگزار گرديد.سركار خانم دكتر ضياء بشرحق رياست محترم بيمارستان از زحمات بي چشم داشت و خالصانه اين عزيزان تقدير و تشكر بعمل آورده و آرزوي سعادت و موفقيت در كليه مراحل زندگي نمودند.