مراسم توديع و معارفه حراست بيمارستان روانپزشكي صدر

در تاريخ 1401/10/28 طي مراسمي با حضور رياست محترم بيمارستان روانپزشكي صدر سركار خانم دكتر ضياء و آقاي غلامرضا عبادي سرپرست دفتر اداره كل حراست شركت متد ، آقاي محمدحسين عمادي به عنوان حراست بيمارستان روانپزشكي صدر منصوب گرديد.دكتر ضياء ضمن  تشكر از زحمات مسئول حراست سابق بيمارستان آقاي منصور مدني،  به آقاي عمادي تبريك […]

بازديد دكتر حافظي از بيمارستان روانپزشكي صدر

در تاريخ 1401/10/25 جناب آقاي دكتر رحمت اله حافظي  مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره شركت متد، از قسمت هاي درماني بيمارستان روانپزشكي صدر بازديد به عمل آوردند. دكتر ضياء رياست بيمارستان و آقاي ميرابي مديريت بيمارستان مسائل مربوط به بيمارستان را عنوان نمودند و از حضور جناب دكتر خافظي و همراهانشان تقدير و تشكر […]

بزرگداشت روز دانشجو در بيمارستان روانپزشكي صدر

در تاريخ 1401/09/16 مراسمي به منظور بزرگداشت روز دانشجو در اتاق رياست و با حضور سركار خانم دكتر ضياء برگزار گرديد. در اين مراسم دكتر ضياء براي دانشجويان اين مركز آروزي توفيق روز افزون در تمام مراحل زندگي نمودند.