برگزاري كارگاه آموزش آتش نشاني در بيمارستان روانپزشكي صدر

اين كارگاه در تاريخ  24/03/1401 با حضور جناب آقاي رضا شقاقي رئيس محترم ايستگاه آتش نشاني 89 شهيد داداشي و همكارن بزرگوارشان آقاي ياسر زنجاني و محمدرضا مختاري و پرسنل بيمارستان روانپزشكي صدر در سالن اجتماعات اين مركز برگزار گرديد. آقاي رضا شقاقي كه از حاضرين در ماموريت حادثه پلاسكو نيز مي باشند نكات كليدي […]