برگزاري كميسون پزشكي در بيمارستان روانپزشكي صدر

برگزاري كميسون پزشكي توسط تيم پزشكي 8 نفره از سمت بنياد شهيد و امور ايثارگران در بيمارستان روانپزشكي صدر اين كميسيون صبح روز شانزده خرداد در سالن اجتماعات بيمارستان روانپزشكي صدر از ساعت 8:30 الي 10 با حضور جانبازان معزز هشت سال دفاع مقدس و خانواده هايشان برگزار گرديد. 1401/03/16 https://sadr.method-co.ir/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Video-2022-06-06-at-14.13.00.mp4