برگزاری سميناراحیای قلبی ریوی پیشرفته ویژه پزشکان و پرسنل پرستاری در بیمارستان روانپزشکی صدر

این سمینار که توسط استاد محترم جناب دکتر علي انوری متخصص طب اورژانس در سالن اجتماعات بیمارستان روانپزشکی صدر و با حضور کادر درمان بیمارستان صدر و نیایش برگزار گردید. در این جلسه دکتر انوری مطالبی در خصوص احیاء قلبی ریوی (CPR ) ارائه نموند.در پایان ریاست بیمارستان صدر سرکار خانم دکتر ضیاء و آقای […]