ديدار خبرگزاري ايرنا با مسئولين بيمارستان روانپزشكي صدر

تهران- ایرنا- مدیر بیمارستان روانپزشکی صدر گفت: بیشتر افراد تصور می‌کنند حادثه تلخ برای جانباز اعصاب و روان یادآوری می‌شود در صورتی که اینگونه نیست فرد آن واقعه را با جزئیات و به همان وضوح روز اول دوباره تجربه می‌کند. بیمارستان روانپزشکی صدر، واقع در تهران به جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های آنان در بخش اعصاب و […]